AUTOTURISME OVAI TRANS SRL

AUTOTURISME OVAI TRANS SRL Lichidatorul judiciar CIUREA INSOLV EXPERT IPURL, desemnat în dosarul nr. 2642/105/2014 de pe rolul Tribunalului Prahova, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006, precum si cu prevederile Regulamentului de valorificare a bunurilor mobile­autoturisme din patrimoni... 170403 34700.00
34 700 ron
Click pentru a schimba moneda 34 700 ron
Click pentru a schimba moneda
Bucureşti, Bucureşti 9 May 2018
170403 484

Lichidatorul judiciar CIUREA INSOLV EXPERT IPURL, desemnat în dosarul nr. 2642/105/2014 de
pe rolul Tribunalului Prahova, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006, precum si cu
prevederile Regulamentului de valorificare a bunurilor mobile­autoturisme din patrimoniul debitoarei
aprobat prin hotararea adunarii creditorilor din data de 04.05.2018, anunta scoaterea la vânzare,
prin licitatie publica cu strigare, a urmatoarelor bunuri:
 Auto FORD;
 Autoturism SK OCTAVIA;
 Auto SKODA OCTAVIA ELEGANCE;,
 Auto VW TOUAREG.
Pretul de pornire al licitatiei pentru fiecare bun în parte este indicat dupa cum urmeaz ă :
 Auto FORD pret de pornire 3.188,20 lei;
 Autoturism SK OCTAVIA, pret de pornire 11.213,20 lei;
 Auto SKODA OCTAVIA ELEGANCE, pret de pornire 6.061 lei;
 Auto VW TOUAREG pret de pornire 14.304,50 lei.
Prima sedinta de licitatie va avea loc în data de 24.05.2018 la ora 15.00, iar în cazul în care bunul
nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatie vor fi organizate la interval de o
saptamâna, în aceeasi zi si la aceeasi ora cu prima sedinta, respectiv în 31.05.2018 si 07.05.2018.
Sedintele de licitatie vor avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str.Dr.Staicovici,
nr.33­35, sector 5.
Ofertantii vor depune la sediul lichidatorului judiciar, pana cel mai tarziu cu 1 zi înainte de data
licitatiei, dovada consemnarii garantiei de participare, în procent de 30% din pretul de pornire al
licitatiei (valoarea neta, fara TVA), dovada achitarii taxei de participare în valoare de 100
lei+TVA, precum si a caietului de sarcini în valoare de 400 lei+TVA, care poate fi achizitionat de
la sediul lichidatorului judiciar, începând cu data de 09.05.2018, între orele 10 00 ­17 00 .
Consemnarea garantiei se face in contul unic de insolventa RO11 BRMA 0999 1000 8236 2308
deschis la Banca Romaneasca pe numele debitoarei OVAI TRANS SRL ­ in
faliment (CUI
14277487).
Pretul Caietului de sarcini si taxa de participare se vor achita prin virament bancar, in contul IBAN
avand nr. RO11

BRMA 0999 1000 4927 3474 deschis

la Banca Romaneasca, Sucursala 13
Septembrie , titularul contului fiind lichidatorul judiciar CIUREA INSOLV EXPERT IPURL.
Str. Dr. Staicovici nr. 33­35, parter, cam.3
Sector 5, Bucuresti, Romania
Cod postal 050556
Cod de inregistrare: RFO II ­ 0575
Cont bancar: RO11 BRMA 0999 1000 4927 3474
Banca Romaneasca ­ Sucursala 13 SeptembrieUniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania
CIUREA INSOLV EXPERT IPURL
E-mail: office@anghel-associates.ro
Tel: +4 (031) 710.20..68
Fax: +4 (031) 816.31.38
Toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligatia sa anunte
lichidatorul judiciar înainte de data stabilita pentru vânzare.
Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti,
str.Dr.Staicovici, nr.33­35, sector 5.