Dr Taberei 34 Favorit

Dr Taberei 34 Favorit
Dr Taberei 34 Favorit Dr Taberei 34 Favorit Garsoniera 30mp,semidecomandata,et.9,curata,renovata,imbunatatita,mobilata ,utilata,pentru persoane serioase,libera 1+1 garantie +comision,aproape,metrou,piata,stb,Faborit,Tudor Vladimirescu,Moghioros,Plazza . 171983 1000.00
1 000 ron
Click pentru a schimba moneda 1 000 ron
Click pentru a schimba moneda
Bucureşti, Bucureşti 13 Jan 2022
171983 19

Garsoniera 30mp,semidecomandata,et.9,curata,renovata,imb unatatita,mobilata ,utilata,pentru persoane serioase,libera 1+1 garantie +comision,aproape,metrou,piata,stb,Faborit,Tu dor Vladimirescu,Moghioros,Plazza .