LICITATIE TEREN NEAMT

LICITATIE TEREN NEAMT Subscrisa, CIUREA INSOLV EXPERT IPURL, prin practician in insolventa Dna. Ciurea Liliana Andreea, cu sediul in Bucuresti, Str. Dr.Staicovici, nr.33-35, Parter, Camera 3, sector 5, in calitate de lichidator judiciar al debitorului POLIVALENTA BUILDING SRL, in faliment, en faillite, in bankruptcy,... 170114 720000.00
3 240 000 ron +TVA
Click pentru a schimba moneda 3 240 000 ron +TVA
Click pentru a schimba moneda
Piatra Neamţ, Neamţ 23 Oct 2017
170114 1274

Subscrisa, CIUREA INSOLV EXPERT IPURL, prin practician in insolventa Dna. Ciurea Liliana Andreea, cu sediul in Bucuresti, Str. Dr.Staicovici, nr.33-35, Parter, Camera 3, sector 5, in calitate de lichidator judiciar al debitorului POLIVALENTA BUILDING SRL, in faliment, en faillite, in bankruptcy, CUI 22592779, numar de ordine in Registrul Comertului J29/2535/2008, desemnat in dosarul nr. 6925/105/2016, aflat pe rolul Tribunalului Prahova, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
anunta vanzarea bunului - imobil teren in suprafata de 27.476 mp situat in Mun. Piatra Neamt, str. Mihai Viteazu, f.n., jud. Neamt compus din: lotul 1- intravilan agricol, in suprafata de 26.002 mp si lotul 2- extravilan agricol in suprafata de 1.474 mp, din patrimoniul debitoarei POLIVALENTA BUILDING SRL– in faliment. Preţul de pornire al licitaţiei pentru vânzarea bunului imobil este de 760.000 EURO +TVA. Sedintele de licitatie vor avea loc în data de 16.10.2017 si 20.10.2017 orele 10:00, la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str.Dr.Staicovici, nr.33-35, sector 5. Ofertanţii vor depune la sediul lichidatorului judiciar, cu 24 de ore inainte de data licitaţiei, dovada consemnarii garanţiei de participare, în procent de 10% din preţul de pornire al licitaţiei si dovada achitarii taxei pentru achizitionarea Caietului de sarcini/dosar de prezentare in suma de 3000 lei + TVA, care poate fi achiziţionat de la sediul lichidatorului judiciar începând cu data de 11.10.2017, între orele 1000-1700.
Pretul Caietului de sarcini/ dosar de prezentare se va achita prin virament bancar, in contul IBAN avand nr. RO11 BRMA 0999 1000 4927 3474 deschis la Banca Romaneasca, Sucursala 13 Septembrie, titularul contului fiind lichidatorul judiciar CIUREA INSOLV EXPERT IPURL.Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunului scos la vânzare, au obligatia să anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vanzare.Informaţii suplimentare se pot obtine de la sediul lihidatorului judiciar din Bucuresti, str.Dr.Staicovici, nr.33-35, sector 5, sau la tel: 021.326.05.53, 0788.322.421; fax: 031.816.31.38.