LICITATIE TEREN NEAMT

LICITATIE TEREN NEAMT Lichidatorul judiciar CIUREA INSOLV EXPERT IPURL, desemnat în dosarul nr. 6925/105/2016, de pe rolul Tribunalului Prahova, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa, precum si cu prevederile Regulamentului de valorificare a bu... 170193 600000.00
2 700 000 ron +TVA
Click pentru a schimba moneda 2 700 000 ron +TVA
Click pentru a schimba moneda
Piatra Neamţ, Neamţ 8 Dec 2017
170193 1020

Lichidatorul judiciar CIUREA INSOLV EXPERT IPURL, desemnat în dosarul nr. 6925/105/2016, de pe rolul Tribunalului Prahova, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa, precum si cu prevederile Regulamentului de valorificare a bunului din patrimoniul debitorului POLIVALENTA BUILDING SRL-in faliment, anunţă scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică cu strigare, a bunului-imobil:
teren in suprafata de 27.476 mp situat in Mun. Piatra Neamt, str. Mihai Viteazu, f.n., jud. Neamt compus din:
- lotul 1- intravilan agricol, in suprafata de 26.002 mp;si
- lotul 2- extravilan agricol in suprafata de 1.474 mp
Preţul de pornire al licitaţiei pentru vânzarea bunului imobil este de 600.000 EURO +TVA.
Sedintele de licitatie vor avea loc în data de 11.12.2017 si 15.12.2017 ora 10:00, la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str.Dr.Staicovici, nr.33-35, sector 5.
Ofertanţii vor depune la sediul lichidatorului judiciar, cu 24 de ore inainte de data licitaţiei, dovada consemnarii garanţiei de participare, în procent de 10% din preţul de pornire al licitaţiei si dovada achitarii taxei pentru achizitionarea Caietului de sarcini/dosar de prezentare in suma de 3000 lei + TVA, care poate fi achiziţionat de la sediul lichidatorului judiciar începând cu data de 05.12.2017, între orele 1000-1700. Creditorii care depun creanța în contul prețului nu au obligația să avanseze costuri pentru achiziționarea caietului de sarcini si nu au obligatia depunerii garantiei de participare.
Pretul Caietului de sarcini/ dosar de prezentare se va achita prin virament bancar, in contul IBAN avand nr. RO11 BRMA 0999 1000 4927 3474 deschis la Banca Romaneasca, Sucursala 13 Septembrie, titularul contului fiind lichidatorul judiciar CIUREA INSOLV EXPERT IPURL.
Informaţii suplimentare se pot obtine de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str.Dr.Staicovici, nr.33-35, sector 5, sau la tel: 021.326.05.53, 0788.322.421; fax: 031.816.31.38.