LICITATIE VANZARE CLADIRE OTOPENI

LICITATIE VANZARE CLADIRE OTOPENI Lichidatorul judiciar CIUREA INSOLV EXPERT IPURL, desemnat în dosarul nr. 3684/93/2018, de pe rolul Tribunalului Ilfov, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa, precum si cu prevederile Regulamentului de valorificare a bunul... 171259 3250000.00
15 275 000 ron +TVA
Click pentru a schimba moneda 15 275 000 ron +TVA
Click pentru a schimba moneda
Otopeni, Ilfov 23 Jul 2019
171259 114

Lichidatorul judiciar CIUREA INSOLV EXPERT IPURL, desemnat în dosarul nr. 3684/93/2018, de
pe rolul Tribunalului Ilfov, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenţei şi de insolventa, precum si cu prevederile Regulamentului de valorificare a
bunului din patrimoniul debitorului LOI SRL -in faliment, anunta scoaterea la vânzare, prin licitaţie
publică cu strigare, a bunului:

- Teren intravilan avand categoria de folosinta „curti constructii”, in suprafata de 5493 mp,
identificat sub nr. cad. 2176, inscris in CF nr. 104994(CF vechi 2269) Otopeni, jud. Ilfov. Terenul
este plan, are forma neregulata si beneficiaza de front la stradal atat la DN 1 – pe latura de vest a
proprietatii - pe unde se poate face accesul doar pietonal, cat si la str. Zborului, prin intermediul
careia este asigurat accesul auto si pietonal (front stradal 16 ml). Terenul beneficiaza de
amenajari – alei betonate, pentru circulatie auto si pietonala – si spațiu verde.
- Corp de cladire C2 – C2 – Cladire cu destinatia propusa - Spatiu de cazare si restaurant, cu
regim de inaltime S+P+4E, avand suprafata ocupata la sol de 1530,27 mp, Scd=6956 mp si
Su=6009 mp. Cladirea este „in constructie” si nu este intabulata in CF.
Preţul de pornire al licitaţiei pentru vânzarea bunului stabilit la valoarea de piata este de 3.250.000 eur
(fara TVA) și vor avea loc 2 ședințe de licitatie, la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti,
str.Dr.Staicovici, nr.33-35, sector 5, ora 12:00 în urmatoarele date: 05.08.2019 și 19.08.2019.
Ofertanţii vor depune la sediul lichidatorului judiciar, cel mai tarziu cu 1 (o) zi inainte de data licitaţiei,
dovada consemnarii garanţiei de participare, în procent de 10% din pretul de pornire al licitaţiei,
dovada achitarii Caietului de sarcini precum și dovada achitarii taxei de participare la licitatie.
Creditorii care depun creanța în contul prețului nu au obligația să avanseze costuri pentru achiziționarea
caietului de sarcini si nu au obligatia depunerii garantiei de participare.
Consemnarea garantiei se face in contul unic de insolventa al debitoarei LOI SRL - in faliment,
RO11BRMA0999100087735526 deschis la Banca Romaneasca.
Informații privind achiziția Caietului de sarcini, precum și alte informații se pot obtine de la sediul
lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str.Dr.Staicovici, nr.33-35, sector 5.