LICITATIE VANZARE CLADIRE OTOPENI

LICITATIE VANZARE CLADIRE OTOPENI Lichidatorul judiciar CIUREA INSOLV EXPERT IPURL, desemnat în dosarul nr. 3684/93/2018, de pe rolul Tribunalului Ilfov, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa, precum si cu prevederile Regulamentului de valorificare a Activu... 171302 2700000.00
12 690 000 ron
Click pentru a schimba moneda 12 690 000 ron
Click pentru a schimba moneda
Otopeni, Ilfov 14 Oct 2019
171302 95

Lichidatorul judiciar CIUREA INSOLV EXPERT IPURL, desemnat în dosarul nr. 3684/93/2018, de pe rolul Tribunalului Ilfov, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa, precum si cu prevederile Regulamentului de valorificare a Activului din patrimoniul debitorului LOI SRL -in faliment, anunta scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică cu strigare, a urmatorului Activ:
- Teren intravilan avand categoria de folosinta „curti constructii”, in suprafata de 5493,01 mp, identificat sub nr. cad. 2176, inscris in CF nr. 104994(CF vechi 2269) Otopeni, jud. Ilfov. Terenul este plan, are forma neregulata si beneficiaza de front la stradal atat la DN 1 – pe latura de vest a proprietatii - pe unde se poate face accesul doar pietonal, cat si la str. Zborului, prin intermediul careia este asigurat accesul auto si pietonal (front stradal 16 ml). Terenul beneficiaza de amenajari – alei betonate, pentru circulatie auto si pietonala – si spațiu verde.
- Corp de clădire C1, regim de înălțime P, în suprafața construita la sol de 501 mp;
- Corp de cladire C2 – C2 – Cladire cu destinatia propusa - Spatiu de cazare si restaurant, cu regim de inaltime S+P+4E, avand suprafata ocupata la sol de 1530,27 mp, Scd=6956 mp si Su=6009 mp. Cladirea este „in constructie” si nu este intabulata in CF.
- Toate bunurile imobile precum și cele mobile prin destinație aflate în incinta C2 (sticla securizata, centrala termica, 4 ascensoare, balustrade din inox, AC, tubulatura AC, etc).
Preţul de pornire al licitaţiei pentru vânzarea Activului a fost stabilită de către adunarea creditorilor din data de 26.09.2019, respectiv la valoarea de 2.700.000 eur (fara TVA) iar sedintele de licitatie vor avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str.Dr.Staicovici, nr.33-35, sector 5, în datele de 21.10.2019, 28.10.2019 și 05.11.2019, orele 13:00.
Ofertanţii vor depune la sediul lichidatorului judiciar, cel mai tarziu cu 1 (o) zi inainte de data licitaţiei, dovada consemnarii garanţiei de participare, în procent de 10% din pretul de pornire al licitaţiei, dovada achitarii Caietului de sarcini precum și dovada achitarii taxei de participare la licitatie. Creditorii care depun creanța în contul prețului nu au obligația să avanseze costuri pentru achiziționarea caietului de sarcini si nu au obligatia depunerii garantiei de participare.
Informații privind achiziția Caietului de sarcini, precum și alte informații se pot obtine de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str.Dr.Staicovici, nr.33-35, sector 5, sau la tel: 021.326.05.53; fax: 031.816.31.38, email: office@anghel-associates.ro.