LICITATIE VANZARE HOTEL OTOPENI

LICITATIE VANZARE HOTEL OTOPENI Lichidatorul judiciar CIUREA INSOLV EXPERT IPURL, desemnat în dosarul nr. 3684/93/2018, de pe rolul Tribunalului Ilfov, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa, precum si cu prevederile Regulamentului de valorificare a bunulu... 171278 2925000.00
13 747 500 ron
Click pentru a schimba moneda 13 747 500 ron
Click pentru a schimba moneda
Otopeni, Ilfov 18 Sep 2019
171278 141

Lichidatorul judiciar CIUREA INSOLV EXPERT IPURL, desemnat în dosarul nr. 3684/93/2018, de pe rolul Tribunalului Ilfov, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa, precum si cu prevederile Regulamentului de valorificare a bunului din patrimoniul debitorului LOI SRL -in faliment, anunta scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică cu strigare, a bunului:
• - Teren intravilan avand categoria de folosinta „curti constructii”, in suprafata de 5493 mp, identificat sub nr. cad. 2176, inscris in CF nr. 104994(CF vechi 2269) Otopeni, jud. Ilfov. Terenul este plan, are forma neregulata si beneficiaza de front la stradal atat la DN 1 – pe latura de vest a proprietatii - pe unde se poate face accesul doar pietonal, cat si la str. Zborului, prin intermediul careia este asigurat accesul auto si pietonal (front stradal 16 ml). Terenul beneficiaza de amenajari – alei betonate, pentru circulatie auto si pietonala – si spațiu verde.
- Corp de cladire C2 – C2 – Cladire cu destinatia propusa - Spatiu de cazare si restaurant, cu regim de inaltime S+P+4E, avand suprafata ocupata la sol de 1530,27 mp, Scd=6956 mp si Su=6009 mp. Cladirea este „in constructie” si nu este intabulata in CF.
Preţul de pornire al licitaţiei pentru vânzarea este valoare bunului stabilit la 90% din pretul de piața, respectiv 2.925.000 eur (fara TVA) și vor avea loc 2 ședințe de licitatie, la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str.Dr.Staicovici, nr.33-35, sector 5, ora 12:00 în urmatoarele date: 09.10.2019 și 23.10.2019.
Ofertanţii vor depune la sediul lichidatorului judiciar, cel mai tarziu cu 1 (o) zi inainte de data licitaţiei, dovada consemnarii garanţiei de participare, în procent de 10% din pretul de pornire al licitaţiei, dovada achitarii Caietului de sarcini precum și dovada achitarii taxei de participare la licitatie. Creditorii care depun creanța în contul prețului nu au obligația să avanseze costuri pentru achiziționarea caietului de sarcini si nu au obligatia depunerii garantiei de participare.
Consemnarea garantiei se face in contul unic de insolventa al debitoarei LOI SRL - in faliment, RO11BRMA0999100087735526 deschis la Banca Romaneasca.
Informații privind achiziția Caietului de sarcini, precum și alte informații se pot obtine de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str.Dr.Staicovici, nr.33-35, sector 5, sau la tel: 021.326.05.53; fax: 031.816.31.38, email: office@anghel-associates.ro.