LICITATIE VANZARE HOTEL OTOPENI

LICITATIE VANZARE HOTEL OTOPENI Dosarul: 3684/93/2018 Debitoare: LOI SRL - in faliment, in bankruptcy, en faillite Tribunalul Ilfov, Sectia Civila Nr. 1821/25.10.2019 Erata nr. 1 la Publicația de vanzare nr. 1695/10.10.2019 publicata în BPI nr. 19339/15.10.2019 pentru valorificarea Activului „Teren si Constructii nei... 171314 2700000.00
12 690 000 ron
Click pentru a schimba moneda 12 690 000 ron
Click pentru a schimba moneda
Otopeni, Ilfov 25 Oct 2019
171314 135

Dosarul: 3684/93/2018
Debitoare: LOI SRL - in faliment, in bankruptcy, en faillite
Tribunalul Ilfov, Sectia Civila

Nr. 1821/25.10.2019

Erata nr. 1 la Publicația de vanzare nr. 1695/10.10.2019 publicata în BPI nr.
19339/15.10.2019 pentru valorificarea Activului
„Teren si Constructii neintabulate si anexa – hala
Loc. Otopeni, str. Zborului nr. 1A, jud. Ilfov”

Subscrisa Societate Profesionala CIUREA INSOLV EXPERT IPURL prin reprezentant legal, practician in insolventa Ciurea Liliana Andreea, inregistrat in tabloul U.N.P.I.R. sub nr. RFO II – 0575, cu sediul in Bucuresti, Str. Dr.Staicovici, nr.33-35, Camera 3, sector 5, fax 031/816.31.38, desemnat lichidator judiciar al societatii LOI SRL - in faliment, cu sediul social în Judetul Ilfov, oras Otopeni, Strada Zborului nr. 1A, biroul nr. 2, avand numar de ordine în Registrul Comertului Ilfov J23/582/2006, CUI RO18512208, in conformitate cu dispozitiile hotararii intermediara nr. 809/21.03.2019, pronuntata de Tribunalul Ilfov - Sectia Civila, in dosarul nr. 3684/93/2018,
Modifica mentiunea din cadrul Publicatiei de vanzare, astfel:
‘ Ofertanţii vor depune la sediul lichidatorului judiciar, cel mai tarziu cu 1 (o) ORA inainte de data licitaţiei, dovada consemnarii garanţiei de participare, în procent de 10% din pretul de pornire al licitaţiei, dovada achitarii Caietului de sarcini precum și dovada achitarii taxei de participare la licitatie. Creditorii care depun creanța în contul prețului nu au obligația să avanseze costuri pentru achiziționarea caietului de sarcini si nu au obligatia depunerii garantiei de participare.’
Celelalte prevederi ale Publicația de vanzare nr. 1695/10.10.2019 rămân neschimbate.

Lichidator judiciar
CIUREA INSOLV EXPERT IPURL
prin reprezentant legal, practician in insolventa Ciurea Liliana-Andreea