Militari Residence

Militari Residence
Militari Residence Militari Residence garsoniera 27 mp, balcon inchis in termopan, constructie 2022, parter inalt, 5, libera, centrala proprie, cu cada, nemobilata, neutilata, totul functional, apa, gaze, electrica, aproape STB, 138, 178, 278, comision 2% 172551 35500.00
175 370 ron
Click pentru a schimba moneda 175 370 ron
Click pentru a schimba moneda
Bucureşti, Bucureşti 24 Aug 2023
172551 256

garsoniera 27 mp, balcon inchis in termopan, constructie 2022, parter inalt, 5, libera, centrala proprie, cu cada, nemobilata, neutilata, totul functional, apa, gaze, electrica, aproape STB, 138, 178, 278, comision 2%