TEREN EXTRAVILAN SNAGOV

TEREN EXTRAVILAN SNAGOV Lichidatorul judiciar CIUREA INSOLV EXPERT IPURL, desemnat în dosarul nr. 4566/3/2019, de pe rolul Tribunalului Bucuresti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa, precum si cu prevederile Regulamentului de valorificare a bunu... 171332 379864.00
379 864 ron
Click pentru a schimba moneda 379 864 ron
Click pentru a schimba moneda
Otopeni, Ilfov 22 Nov 2019
171332 125

Lichidatorul judiciar CIUREA INSOLV EXPERT IPURL, desemnat în dosarul nr. 4566/3/2019, de pe rolul Tribunalului Bucuresti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa, precum si cu prevederile Regulamentului de valorificare a bunului din patrimoniul debitorului SEEPOINT CONCEPT SRL -in faliment, anunta scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică cu strigare, a bunului:
Teren extravilan, avand categoria de folosinta „arabil”, in suprafata totala de 10.500 mp, identificat cu nr. cadastral 100538, inscris in CF nr. 100538 a UAT Snagov. Terenul este amplasat in extravilanul localitatii Tancabesti, la cca 1 km vest de DN1, accesul realizandu- se din drum betonat – drum de exploatare DE 1000 la care dispune de o deschidere de cca 27,5 ml. Imobilul nu este imprejmuit si nu dispune de acces la utilitati, reteaua electrica de joasa tensiune aflandu-se la o distanta de cca 400 ml – preț de pornire 379.864 LEI.
Preţul de pornire al licitaţiei pentru vânzarea bunului a fost stabilita la valoarea de piața și vor avea loc 4 ședințe de licitatie, la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str.Dr.Staicovici, nr.33-35, sector 5, ora 12:00 în urmatoarele date: 25.11.2019, 02.12.2019, 09.12.2019 și 16.12.2019.

Ofertanţii vor depune la sediul lichidatorului judiciar, cel mai tarziu cu 1 (o) zi inainte de data licitaţiei, dovada consemnarii garanţiei de participare, în procent de 10% din pretul de pornire al licitaţiei, dovada achitarii Caietului de sarcini precum și dovada achitarii taxei de participare la licitatie. Creditorii care depun creanța în contul prețului nu au obligația să avanseze costuri pentru achiziționarea caietului de sarcini si nu au obligatia depunerii garantiei de participare.
Consemnarea garantiei se face in contul unic de insolventa al debitoarei SEEPOINT CONCEPT SRL - in faliment, deschis la Banca Romaneasca.
Pretul Caietului de sarcini/ dosar de prezentare se va achita prin virament bancar, in contul IBAN avand nr. RO11 BRMA 0999 1000 4927 3474 deschis la Banca Romaneasca, Sucursala 13 Septembrie, titularul contului fiind lichidatorul judiciar CIUREA INSOLV EXPERT IPURL.

Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor - stocuri de tipul produselor cosmetice scoase la vânzare, au obligatia să anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vanzare.

Informații privind achiziția Caietului de sarcini, precum și alte informații se pot obtine de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str.Dr.Staicovici, nr.33-35, sector 5.