TERENURI SECTOR 1

TERENURI SECTOR 1 Lichidatorul judiciar CIUREA INSOLV EXPERT IPURL, desemnat în dosarul nr. 4573/3/2019, de pe rolul Tribunalului Bucuresti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa, precum si cu prevederile Regulamentului de valorificare a bun... 171333 337604.00
337 604 ron
Click pentru a schimba moneda 337 604 ron
Click pentru a schimba moneda
Bucureşti, Bucureşti 22 Nov 2019
171333 115

Lichidatorul judiciar CIUREA INSOLV EXPERT IPURL, desemnat în dosarul nr. 4573/3/2019, de pe rolul
Tribunalului Bucuresti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenţei şi de insolventa, precum si cu prevederile Regulamentului de valorificare a bunului din patrimoniul
debitorului BRODERIK INVESTMENTS SRL -in faliment, anunta scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică
cu strigare, a bunurilor:Teren extravilan arabil amplasat in Loc. Jilava, Jud. Ilfov, Imobil identificat cu Nr. Cadastral 890 si
inscris în CF nr. 51452, în suprafața de 4850 m2. Terenul este amplasat in extravilanul localitatii
Jilava, accesul catre imobil realizandu-se din soseaua de Centura DNCB la care dispune de o
deschidere de 14,05 ml; forma relativ regulata si acces facil la reteaua de electricitate – PRET DE
PORNIRE: 337.604 RON;
Teren extravilan arabil amplasat in Loc. Jilava, Jud. Ilfov, Imobil identificat cu Nr. Cadastral 999 si
inscris în CF nr. 51545, în suprafața de 9750,0 m2. Terenul este amplasat in extravilanul localitatii
Jilava, accesul catre imobil realizandu-se din soseaua de Centura DNCB la care dispune de o
deschidere de 28,16 ml; forma relativ regulata si acces facil la reteaua de electricitate – PRET DE
PORNIRE: 648.143 RON;
Teren Intravilan, arabil, liber de constructii amplasat in Loc. Lipia, Com. Gruiu, Jud. Ilfov Imobil
identificat cu Nr. Cadastral 1793 si inscris în CF nr. 52426, în suprafața de 8.400 m2 din masuratori.
Terenul este amplasat in zona de sud-vest a localitatii Lipia, este plan si are forma neregulata;
terenul nu este imprejmuit/ intarusat, dispune de acces la electricitate, gaze naturale si are
deschidere de cca 33,64 ml la drum de acces asfaltat – Str. Tobosari – PRET DE PORNIRE: 349.950
RON;
Teren Intravilan, liber de constructii amplasat in Mun. Bucuresti, Drumul Varful Berivoiul Mare,
Nr. 81, Sector 1, Imobil identificat cu Nr. Cadastral 211456 si inscris în CF nr. 211456, în suprafața
de 4574 m2. Terenul este amplasat in cartierul Padure Baneasa, nu este imprejmuit/ intarusat si
dispune de un deschidere de cca 20 ml la Drumul Varful Berivoiul Mare. Conform PUG Bucuresti,
terenul este amplasat în subzona mixta M3, aflandu-se in vecinatatea culoarului de protectie fata de
infrastructura tehnica (V5) impus de PUZ-ul Penetratie Bucuresti – Autostrada Bucuresti-Brasov –
PRET DE PORNIRE: 1.216.040 RON;
Teren Intravilan, liber de constructii amplasat in Mun. Bucuresti, Drumul Piscul Rusului, Nr. 24,
Sector 1, Imobil identificat cu Nr. Cadastral 220087 si inscris în CF nr. 220087, în suprafața de 2253
m2. Terenul este amplasat in cartierul Padure Baneasa, nu este imprejmuit/ intarusat si dispune de o
deschidere de cca 61 ml la drum de servitute. Conform PUG Bucuresti, terenul este amplasat in
subzona mixta M3, aflandu-se in vecinatatea culoarului de protectie fata de infrastructura tehnica
(V5) impus de PUZ- ul Penetratie Bucuresti – Autostrada Bucuresti-Brasov – PRET DE PORNIRE:
665.237 RON;
Teren Intravilan, liber de constructii amplasat in Mun. Bucuresti, Drumul Piscul Rusului, Nr. 24,
Sector 1, Imobil identificat cu Nr. Cadastral 220088 si inscris în CF nr. 220088, în suprafața de 3567
m2. Terenul este amplasat in cartierul Padure Baneasa, nu este imprejmuit/ intarusat si dispune de o
deschidere de cca 98 ml la drum de servitute. Conform PUG Bucuresti, terenul este amplasat in
subzona mixta M3, aflandu-se in vecinatatea culoarului de protectie fata de infrastructura tehnica
(V5) impus de PUZ- ul Penetratie Bucuresti – Autostrada Bucuresti-Brasov – PRET DE PORNIRE:
1.053.648 RON;
Teren Extravilan, arabil amplasat in Comuna Corbeanca, Judet Ilfov, Tarla 101/1, Parcela 293/1/6,
Imobil identificat cu Nr. Cadastral. 4210 si inscris în CF nr. 106818, în suprafața de 5000 m2.
Imobilului ii corespunde cota de 38% din drumul de acces identificat cu nr. cadastral 220092, care
face legatura dintre imobil si drum de acces public – Drumul Piscul Rusului, drum de acces amplasat
in Mun. Bucuresti, Drumul Piscul Rusului, Nr. 24, Sector 1, Imobil identificat cu Nr. Cadastral
220092 si inscris în CF nr. 220092, în suprafața de 1040 m2 – PRET DE PORNIRE: 440.167 RON;
Str. Dr. Staicovici nr. 33-35, parter, cam.3
Sector 5, Bucuresti, Romania
Cod postal 050556
Cod de inregistrare: RFO II - 0575
Cont bancar: RO11 BRMA 0999 1000 4927 3474
Banca Romaneasca - Sucursala 13 SeptembrieUniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania
CIUREA INSOLV EXPERT IPURL


E-mail: office@anghel-associates.ro
Tel: +4 (031) 710.20..68
Fax: +4 (031) 816.31.38
Teren intravilan „arabil” cu suprafata de 4902,45 mp, identificat cu nr. Cadastral 2051/2, inscris in
Cartea Funciara cu nr. 100125 a UAT Corbeanca; terenul are o deschidere de 53,56 ml la drumul de
acces DE 295 (Str. Molidului) și Teren intravilan „ape statatoare” cu suprafata de 1035,69 mp,
identificat cu nr. Cadastral 2051/1, inscris in Cartea Funciara cu nr. 100124 a UAT Corbeanca;
accesul la drumul public se realizeaza prin intermediul lotului cu nr. cadastral 2051/2, din acest
motiv cele doua terenuri sunt evaluate si pot fi valorificate doar împreuna – PRET DE PORNIRE:
508.068 RON;
Teren Extravilan, arabil amplasata in Comuna Corbeanca, Tarla 101/1, Parcela 293/1/7, Jud. Ilfov,
Imobil identificat cu Nr. Cadastral. 4162 si inscris în CF nr. 105948, în suprafața de 11.620 m2.
Terenul este plan, are forma regulata si dispune de deschidere de 53,56 ml la drum de acces public
neamenajat – DE 295/2 – PRET DE PORNIRE: 811.010 RON.
Preţul de pornire al licitaţiei pentru vânzarea bunurilor a fost stabilita la valoarea de piața și vor avea loc 4
ședințe de licitatie, la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str.Dr.Staicovici, nr.33-35, sector 5, ora
12:00 în urmatoarele date: 25.11.2019, 02.12.2019, 09.12.2019 și 16.12.2019.
Ofertanţii vor depune la sediul lichidatorului judiciar, cel mai tarziu cu 1 (o) zi inainte de data licitaţiei, dovada
consemnarii garanţiei de participare, în procent de 10% din pretul de pornire al licitaţiei, dovada achitarii
Caietului de sarcini precum și dovada achitarii taxei de participare la licitatie . Creditorii care depun creanța în
contul prețului nu au obligația să avanseze costuri pentru achiziționarea caietului de sarcini si nu au obligatia
depunerii garantiei de participare.
Consemnarea garantiei se face in contul unic de insolventa al debitoarei BRODERIK INVESTMENTS SRL -
in faliment, deschis la Banca Romaneasca.
Pretul Caietului de sarcini/ dosar de prezentare se va achita prin virament bancar, in contul IBAN avand nr. RO11
BRMA 0999 1000 4927 3474 deschis la Banca Romaneasca, Sucursala 13 Septembrie, titularul contului fiind
lichidatorul judiciar CIUREA INSOLV EXPERT IPURL.
Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor - stocuri de tipul produselor cosmetice scoase la vânzare,
au obligatia să anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vanzare.