VANZARE TERENURI SECTOR 1

VANZARE TERENURI SECTOR 1 Lichidatorul judiciar CIUREA INSOLV EXPERT IPURL, desemnat în dosarul nr. 4573/3/2019, de pe rolul Tribunalului Bucuresti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa, precum si cu prevederile Regulamentului de valorificare a bun... 172516 401765.00
1 984 719 ron
Click pentru a schimba moneda 1 984 719 ron
Click pentru a schimba moneda
Bucureşti, Bucureşti 25 Jul 2023
172516 137

Lichidatorul judiciar CIUREA INSOLV EXPERT IPURL, desemnat în dosarul nr. 4573/3/2019, de pe rolul Tribunalului Bucuresti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa, precum si cu prevederile Regulamentului de valorificare a bunului din patrimoniul debitorului BRODERIK INVESTMENTS SRL -in faliment, anunta scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică cu strigare, a bunurilor de mai jos:
- Teren Intravilan, amplasat in Drumul Varful Berivoiul Mare, Nr. 81, Sector 1, Imobil identificat cu Nr. Cadastral 211456, inscris în CF nr. 211456, în suprafața de 4574 m2;
- Teren Intravilan, amplasat în Drumul Piscul Rusului, Nr. 24, Sector 1, Imobil identificat cu Nr. Cadastral 220087, inscris în CF nr. 220087, în suprafața de 2253 m2 și cota indiviza de 24% din calea de acces în suprafața de cale de acces de 249.60 mp identificat cu Nr. Cadastral 220092, inscris în CF nr. 220092
- Teren Intravilan, amplasat în Drumul Piscul Rusului, Nr. 24, Sector 1, Imobil identificat cu Nr. Cadastral 220088 si inscris în CF nr. 220088, în suprafața de 3567 mp și cota indiviza de 38% din calea de acces în suprafața de 395.20 m2, identificat cu Nr. Cadastral 220092, inscris în CF nr. 220092.

Vor avea loc 6 ședințe de licitatie bilunare, la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str.Dr.Staicovici, nr.33-35, sector 5, ora 12:00 în urmatoarele date: 17.08.2023, 24.08.2023, 20.09.2023, 27.09.2023, 12.10.2023, 19.10.2023.

Prețul de pornire al bunurilor scoase la licitatie este 401.765 EUR.
Ofertanţii vor depune la sediul lichidatorului judiciar, cel mai tarziu cu 1 (o) zi inainte de data licitaţiei, dovada consemnarii garanţiei de participare, în procent de 10% din pretul de pornire al licitaţiei, dovada achitarii Caietului de sarcini (2500 lei+TVA) precum și dovada achitarii taxei de participare la licitatie (2500 lei+TVA). Creditorii care depun creanța în contul prețului nu au obligația să avanseze costuri pentru achiziționarea caietului de sarcini si nu au obligatia depunerii garantiei de participare. Consemnarea garantiei se face in contul unic de insolventa al debitoarei BRODERIK INVESTMENTS SRL - in faliment, deschis la Banca Romaneasca, RO11BRMA0999100089634398.
Pretul Caietului de sarcini/ taxei de participare se va achita prin virament bancar, in contul IBAN avand nr. RO82INGB0000999912026950 deschis la ING BANK, Sucursala Eroilor, titularul contului fiind lichidatorul judiciar CIUREA INSOLV EXPERT IPURL.

Informații privind achiziția Caietului de sarcini, precum și alte informații se pot obtine de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str.Dr.Staicovici, nr.33-35, sector 5, sau la tel: 021.326.05.53; fax: 031.816.31.38, email: office@anghel-associates.ro.